Houden van

Al is jouw leven nu al voltooid ….HOUDEN VAN…. dat eindigt NOOIT!!

Jij bent

Ik wil schreeuwen
naar de hemel
Ik wil stampen
op de grond
en de hele wereld
laten weten
dat jij ooit
in mij bestond

Ik wil je wiegen
wil je troosten
wil je kussen
wil je geven
Ik wil je alles
wil je altijd
wil je groter
in mijn leven
Iedereen jouw
leven kent

Ik wil roepen
naar de leegte
Ik wil zingen
naar de zon
Ik wil duiken
in verlangen
Ik wil terug
naar wat begon

Ik wil noemen
dat jij leefde
Ik wil noemen
dat jij bent
Dat hoe kort ook
in mijn leven
Iedereen jouw
leven kent

Blijk van medeleven en mogelijkheden tot communicatie.
Onderstaande communicatie middelen geven u de mogelijkheid om een opsteker te geven of een blijk van medeleven.

Reactie / Condoleance

Digitaal Kapel