Wat morgen is

Je kunt niemand te vaak in je armen nemen
Je kunt nooit te vaak fluisteren
Ik heb je lief
Je kunt nooit te vaak zeggen
Mooi dat jij bestaat
Je moet vele dingen
gewoon vaak genoeg doen
omdat we nooit weten
wat morgen is...

Blijk van medeleven en mogelijkheden tot communicatie.
Onderstaande communicatie middelen geven u de mogelijkheid om een opsteker te geven of een blijk van medeleven.

Condoleance register

Rouwpagina

Digitaal Kapel