VOOR MIJN KINDEREN

Mijn lieve kind’ren, als ‘k aan jullie denk
voel ik mijn hart vol liefde en warmte stromen:
want jullie zijn voor mij een Godsgeschenk
en de vervulling van mijn liefste dromen.
Nu jullie zelf meer van het leven weet,
meer van zijn vreugden, meer ook van zijn zorgen,
en zelfs soms ook je brood met tranen eet,
al houd je dat voor anderen verborgen,
nu weet je ook, hoe sterk liefde is
die niet door banden van het bloed gebonden
maar enkel in het hart geboren is:
een vreugdeboodschap, door God Zelf gezonden.

Bij al wat ik verloor, bij al wat ‘k won
voel ik mij warm gekoesterd door Gods zon...

...

...

Blijk van medeleven en mogelijkheden tot communicatie.

Onderstaande communicatie middelen geven u de mogelijkheid om een blijk van medeleven te geven.

Reactie / Condoleance

Digitaal Kapel